برای محصولات بیشتر کلیک کنید.
هیچ محصولی پیدا نشد.

بازها

فیلتر توسط
CAS Number 144-55-8
Synonyms Carbonic acid monosodium salt | Monosodium carbonate | Monosodium hydrogen carbonate | Sodium acid bicarbonate | Sodium bicarbonate | sodium hydrogencarbonate | Sodium monohydrogen carbonate
fa synonyms سدیم بی کربنات | سدیم هیدروژن کربنات
220٬000 ‎تومان
CAS Number 1336-21-6
Synonyms Ammonia solution | Ammonia water | Ammonia, aqua | ammonia, aqueous solution | Ammonia, monohydrate | Ammoniac, solution aqueuse | Ammonium hydrate | Ammonium hydroxide | UN 1005 | UN 2073 | UN 2672
fa synonyms محلول آمونیاک | آمونیوم هیدروکساید | آمونیا
0 ‎تومان
CAS Number 1336-21-6
Synonyms Ammonia solution | Ammonia water | Ammonia, aqua | ammonia, aqueous solution | Ammonia, monohydrate | Ammoniac, solution aqueuse | Ammonium hydrate | Ammonium hydroxide | UN 1005 | UN 2073 | UN 2672
fa synonyms محلول آمونیاک | آمونیوم هیدروکساید | آمونیا
0 ‎تومان
Purity: 32%
CAS Number 1336-21-6
Synonyms Ammonia solution | Ammonia water | Ammonia, aqua | ammonia, aqueous solution | Ammonia, monohydrate | Ammoniac, solution aqueuse | Ammonium hydrate | Ammonium hydroxide | UN 1005 | UN 2073 | UN 2672
fa synonyms محلول آمونیاک | آمونیوم هیدروکساید | آمونیا
0 ‎تومان
CAS Number 1336-21-6
Synonyms Ammonia solution | Ammonia water | Ammonia, aqua | ammonia, aqueous solution | Ammonia, monohydrate | Ammoniac, solution aqueuse | Ammonium hydrate | Ammonium hydroxide | UN 1005 | UN 2073 | UN 2672
fa synonyms محلول آمونیاک | آمونیوم هیدروکساید | آمونیا
0 ‎تومان
Purity: 28-30%
CAS Number 1336-21-6
Synonyms Ammonia solution | Ammonia water | Ammonia, aqua | ammonia, aqueous solution | Ammonia, monohydrate | Ammoniac, solution aqueuse | Ammonium hydrate | Ammonium hydroxide | UN 1005 | UN 2073 | UN 2672
fa synonyms محلول آمونیاک | آمونیوم هیدروکساید | آمونیا
85٬000 ‎تومان
CAS Number 1336-21-6
Synonyms Ammonia solution | Ammonia water | Ammonia, aqua | ammonia, aqueous solution | Ammonia, monohydrate | Ammoniac, solution aqueuse | Ammonium hydrate | Ammonium hydroxide | UN 1005 | UN 2073 | UN 2672
fa synonyms محلول آمونیاک | آمونیوم هیدروکساید | آمونیا
149٬500 ‎تومان
CAS Number 1336-21-6
Synonyms Ammonia solution | Ammonia water | Ammonia, aqua | ammonia, aqueous solution | Ammonia, monohydrate | Ammoniac, solution aqueuse | Ammonium hydrate | Ammonium hydroxide | UN 1005 | UN 2073 | UN 2672
fa synonyms محلول آمونیاک | آمونیوم هیدروکساید | آمونیا
125٬000 ‎تومان
CAS Number 1336-21-6
Synonyms Ammonia solution | Ammonia water | Ammonia, aqua | ammonia, aqueous solution | Ammonia, monohydrate | Ammoniac, solution aqueuse | Ammonium hydrate | Ammonium hydroxide | UN 1005 | UN 2073 | UN 2672
fa synonyms محلول آمونیاک | آمونیوم هیدروکساید | آمونیا
0 ‎تومان

فهرست

تنظیمات

یک حساب کاربری رایگان برای استفاده از لیست علاقه مندی ها ایجاد کنید.

ورود به سیستم